Kwaliteitswaarborg, waarneming en samenwerking

Gonda is ingeschreven bij:

  • Het Kwaliteitsregister Paramedici
  • Lid van de beroepsvereniging NVLF
  • Na- en bijscholing, cursussen en workshops
  • Gecertificeerd stemtherapeut en ingeschreven bij www.dewarmestem.nl  
  • Participerend lid van Kwaliteits Stemkring 'Goed Gestemd'
  • Gecertificeerd specialist Oromyofunctionele Therapie (OMFT)
  • Participerend lid van Kwaliteits OMFT-kring 'Rondom de brug Gorinchem'
  • Participerend lid van Kwaliteitskring NeuroNed
     
KWALITEITSGEREGISTREERD 
tot 30-06-2021
P.H. Schipper 


Waarneming
Waarneming kan nodig zijn in verband met ziekte, vakantie en/of studieverlof.
Waarneming zal altijd geschieden door een gediplomeerde logopedist.
Bij onverhoopte langdurige afwezigheid zal de praktijk worden waargenomen door
Dhr. L.P. van Breugel, logopedist en zangpedagoog.

Samenwerking
De gespecialiseerde zorg logopedie en stemtherapie is maatwerk, indien nodig aangevuld door deskundigheid van- en samenwerking met andere instanties. Vanuit praktijk Stemsignalen bestaat de ambitie tot nauwe samenwerking met o.a. huisartsen, orthodontisten, tandartsen, locale collega-logopedisten en stottertherapeuten, KNO-artsen, fysiotherapeuten, psychologen en zangpedagogen.

 
 

Naam