Voor wie

Belangrijke signalen 
De belangrijkste signalen van verkeerd stemgebruik zijn een vermoeid gevoel, heesheid en schorheid, branderig gevoel, moeite met zingen van hoge tonen, hoesten, kuchen of keelschrapen. Iedereen heeft wel eens last van een droge keel of een schor stemgeluid. Meestal duren de klachten maar één of enkele dagen. Daarmee wordt het risico onderschat.

Chronisch stemmisbruik geeft op den duur kans op stembandknobbeltjes of oedeem. Zonder ingrijpen treden dan vaak nog blijvende beperkingen op. Roken, alcohol, luchtverontreiniging, airconditioning en allergieën zijn extra bezwarende factoren.

Logopedische stemtherapie is na een operatie nodig om de stembanden in conditie te brengen en terugval te voorkomen. Met tijdige preventieve stemtraining hoeft het zo ver niet te komen.

 

 
 

Naam