Rechten en plichten

Als logopedist/stemtherapeut van praktijk Stemsignalen neem ik kennis van feiten die vertrouwelijk zijn. Binnen deze praktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. Praktijk Stemsignalen werkt volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Het privcybeleid van Praktijk Stemsignalen volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zal worden nageleefd, eveneens de klachtenregeling van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Als uw logopedist ben ik via de NVLF aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici, uitgevoerd door het Kwalieitsregister Paramedici (KP). 

U komt voor goede hulp en begeleiding. Daar zal ik mij volledig voor inzetten. Mocht u toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit met mij te bespreken. Komen wij samen niet tot een oplossing, dan staat in onderstaande folders welke mogelijkheden er zijn. 

Hieronder vindt u in het Privacybeleid van praktijk Stemsignalen informatie over de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming en de klachtenregeling Wkkgz.

Niet of te laat afgezegd
De behandelingen vinden plaats volgens afspraak en dienen bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren te worden afgezegd. Indien uw afspraak op maandag valt dient u deze bij verhindering af te zeggen de vrijdag voorafgaande tot uiterlijk 17.00 uur. Afspraken die niet minstens 24 uur van te voren zijn afgezegd of niet nagekomen afspraken (ongeacht de reden) worden niet door uw zorgverzekeraar vergoed en worden bij u persoonlijk in rekening gebracht. Het tarief voor niet nagekomen afspraken bedraagt per sessie van 20 à 25 minuten 100% van het geldende vrije tarief 2023: €49,50. Deze regel geldt ook voor niet tijdig afgemelde afspraken op particuliere basis. De factuur dient u binnen 14 dagen aan Praktijk Stemsignalen te voldoen op IBAN NL25ABNA0552744328.
Het beleid met betrekking tot de declaraties kunt u met de logopedist bespreken.

U vindt op de volgende link de betalingsvoorwaarden van de NVLF.

 
 

Naam