Praktijk Stemsignalen

Stemsignalen
De stem is een boeiend verschijnsel. Iedereen heeft een stem en gebruikt deze om te praten, te zingen, te lachen, te huilen, te roepen. De stem heeft een rol bij het vertolken of begeleiden van onze emoties zoals huilen, schreeuwen of lachen. De stem is het meest kenmerkende expressiemiddel van de mens: karakter en persoonlijkheid, gedrevenheid en passie komen er uit naar voren. Een stem is in staat om mensen af te stoten of aan te trekken.

De luisteraar ontvangt de boodschap via stemsignalen.

De stem heeft niet alleen een functie bij spreken en zingen, maar begeleidt in feite vele handelingen en bewegingen. Deze stem heeft niet direct een communicatieve functie. Een van de meest bekende functies is de signaalfunctie: uitroepen bij schrik, pijn, verrassing.

Beroepssprekers en zangers zijn ware stematleten. De stem is bij hen het belangrijkste instrument. Zoals bij elke sport is een blessure nooit voor 100% uit te sluiten. Vele factoren bepalen of iemand met een in principe goede stem, toch op een gegeven moment een stoornis oploopt. Er zijn natuurlijk wel de nodige maatregelen te treffen die voorkomen dat de stem te snel wordt overbelast. Van belang blijft het om goed te luisteren naar de stem en te voelen wat er in de keel, hals en nek aan spanningen ontstaat bij het spreken. Bemerk de stemsignalen!

Met de stem maak je geluid. Fysiek gesproken komt spreken tot stand door een harmonische samenwerking tussen adem, stemgeving en articulatie. Wanneer u luistert naar een stem, kunt u horen of iemand spreekt met een luide of zachte stem, de stem schel klinkt of donker, helder, krakerig, hees of schor. Daarmee geeft de stem een signaal of de stem gezond of overbelast is of wellicht een aandoening heeft.

Naar de stem kunt u luisteren, maar ook naar kijken zoals bijvoorbeeld een KNO-arts kijkt naar de stemplooien en de werking ervan. U kan echter ook op een andere manier ‘kijken’ naar de stem. Met uw stem geeft u een geluidssignaal wat iets zegt over uzelf. Aan dit geluidssignaal zal de luisteraar kunnen horen of u blij bent of boos, verdrietig, opgewekt of moe. De luisteraar zal deze factoren ook opmerken door middel van de zichtbare non-verbale communicatie, zoals de gebaren die gemaakt worden in het gesprek, de lichaamshouding die u aanneemt, uw gezichtsexpressie en het oogcontact.

Het hoorbare signaal dat u afgeeft door middel van uw stem, geeft u ook af tijdens een telefoongesprek als de luisteraar u niet ziet. Aan de telefoon verloopt de communicatie alleen door het stemgebruik. De luisteraar mist aan de telefoon de non-verbale communicatie met de spreker via oogcontact, lichaamshouding, gezichtsexpressie en gebaren, die gewoonlijk helpen om de boodschap over te dragen. Alhoewel men deze factoren niet kan zien tijdens een telefoongesprek, kunnen ze echter wel doorklinken in het stemgebruik! Bijvoorbeeld: als u erg onderuit gezakt zit, kan de luisteraar dit niet zien, maar hij kan het wel aan u horen. De luisteraar zal ook opmerken als u bijvoorbeeld erg verkouden bent en uw stem niet goed klinkt.

De luisteraar ontvangt de boodschap via stemsignalen.
Bedenk altijd:

Woorden zijn veel minder belangrijk dan wij denken. Onderzoekers zijn het erover eens dat het grootste deel van communicatie tussen twee personen verloopt via non-verbale kanalen.

De beste communicatie vindt plaats als de betekenis van de woorden overeenstemt met de wijze waaróp u iets zegt. En voor dit laatste spreekt vanzelf: zoals u lichaam en geest instelt..... zo klinkt uw stem.

Stem, spraak communicatie en presentatie
De stem is de basis voor de boodschap
De kwaliteit van uw stem bepaalt hoe u op de ander overkomt en of u de ander bereikt.

Spraak is de vorm waarin de boodschap wordt gebracht.
Spraak vormt uw visitekaartje en maakt dat uw boodschap goed verzorgd overkomt, geen onduidelijkheden bevat en juist wordt geïnterpreteerd.

Als stemgebruik en spraak niet leiden tot het beoogde doel, kan men overwegen of een aanpassing moet worden gedaan.

Communicatie en presentatie
Uw overdracht staat of valt met de manier waarop u uzelf presenteert. De mate van uitwisseling die u bereikt in communicatie bepaalt daarbij grotendeels uw succes.

Communicatie is leven voor jong en oud. Verlies van communicatie is verlies van een stukje menselijke waardigheid en mogelijke beperking in sociaal-emotioneel functioneren.

 
 

Naam