Verwijzing, aanmelding en eerste afspraak

Verwijzing
Op dit moment kunt u uitsluitend door uw huisarts of een specialist (KNO-arts, neuroloog, tandarts, orthodontist of anderen) worden verwezen voor onderzoek en/of behandeling.

Directe toegankelijkheid logopedie (DTL)
Als logopedist is Gonda gecertificeerd voor directe toegankelijkheid (zonder verwijzing van de arts naar de logopedist), echter niet alle zorgverzekeraars vergoeden deze service, of vergoeden slechts gedeeltelijk. Omdat veel zorgverzekeraars DTL nog niet vergoeden, kunt u niet zonder verwijzing komen naar praktijk Stemsignalen. Zodra sprake is van volledige vergoeding zal de praktijk direct toegankelijk zijn.

Aanmelding
Wanneer u zichzelf of uw kind aanmeldt, zal gevraagd worden waarom diegene logopedie nodig heeft. Soms wordt er voor extra toelichting contact opgenomen met de doorverwijzende specialist. U kunt zich telefonisch of via de site van praktijk Stemsignalen aanmelden met vermelding van uw gegevens en uw klacht.

Eerste afspraak
Bij de eerste afspraak door u mee te nemen:

  • Geldige verwijzing van uw huisarts of specialist
  • Pasje van de zorgverzekeraar
  • BSN (Burger Service Nummer)
  • WID (Wettelijk Identiteits Document): Geldig paspoort, ID-kaart of rijbewijs
  • Indien aanwezig: aanvullende informatie in de vorm van rapportage/verslagen, bijvoorbeeld van de KNO-arts, tandarts of de school.

De eerste afspraak bij de logopedist bestaat uit een vraaggesprek waarin zij helderheid wil verkrijgen over uw hulpvraag en inzicht in het ontstaan en verloop van uw klacht en/of probleem. Daarnaast zal een aantal administratieve verplichtingen verwerkt worden. Meestal kan er al een begin worden gemaakt met een specifiek op uw probleem afgestemd logopedisch onderzoek. Voor een uitgebreid onderzoek zijn meerdere afspraken noodzakelijk. Het volgens richtlijnen opstarten van een traject na alle gedane onderzoek kan bij elkaar wel 5 uren in beslag nemen. Na het onderzoek wordt de conclusie met u besproken en beslist of er een behandeling volgt.

Het te volgen behandelingstraject zal met u worden doorgenomen.

Nadien ontvangt u:

  • Een behandelovereenkomst
  • Een toestemmingsverklaring (voor kinderen)
  • Een kopie van het onderzoeksverslag dat naar uw huisarts wordt gestuurd

Het is zinvol een map aan te schaffen om de informatie die u meekrijgt en het huiswerk voor logopedie in op te bergen.

 
 

Naam