Onderzoek en behandeling

Logopedisch onderzoek
Voorafgaand aan de logopedische behandeling zal er een logopedisch onderzoek worden afgenomen om de klachten inzichtelijk en meetbaar te maken, waarna de resultaten met u besproken worden en een bij uw hulpvraag passend behandelplan opgesteld wordt.Hiervoor zijn meerdere zittingen nodig. Het volgens richtlijnen opstarten na alle gedane onderzoek kan wel 5 uren in beslag nemen.

Voor logopedisten is het luisteren naar de stem en het beoordelen ervan op het gehoor de gouden standaard. De logopedist heeft oog en oor voor de manier waarop u uw stem gebruikt en zal via alle informatie die er over uw stemgebruik te vinden is een beeld vormen van uw stem. Luisteren en kijken naar uw stem, uw lichaamshouding en naar de persoon zelf, geeft een belangrijk deel van dat beeld. Maar ook onderzoek naar persoonlijke spreekomstandigheden, stembelasting, leefwijze (lichamelijke conditie, alcohol, roken), gezondheid en medicatie zijn van belang.

De behandeling
Iedere behandeling duurt 20 à 25 minuten. Over het algemeen wordt er één keer per week behandeld. Stempatiënten over het algemeen twee keer per week. Een andere frequentie is ook mogelijk, afhankelijk van de situatie. Indien nodig kan de behandeling aan huis plaatsvinden. Tijdens de behandeling wordt er geoefend en het is de bedoeling deze oefeningen thuis te herhalen. Het grootste onderdeel van de logopedische behandeling en oefentherapie is het revalideren (herstellen) van stem-, spraak- en ademproblemen of bij OMFT waar het de mondmotoriek betreft. Oefeningen en trainingen bij stempatiënten worden toegepast in het spontane spreken, doceren, presenteren, voordragen en zingen in de dagelijkse praktijk. Het verloop van de behandeling wordt regelmatig met u besproken. Het aantal behandelingen is afhankelijk van de soort en de ernst van de klacht.

Ter ondersteuning van de behandeling bij stempatiënten kan gebruik gemaakt worden van logopedische massagetherapie. Het masseren, faciliteren (vergemakkelijken), rekken en strekken van overspannen, overbelaste spieren van en rond het strottenhoofd, hals, nek, schouders, rug en gezicht, brengt de spieren van spreken en zingen opnieuw in balans en kan de stem- of spraakklachten verminderen, of zelfs genezen.

Ouders zijn zo veel mogelijk bij de behandeling van hun kinderen aanwezig, zodat zij de vorderingen van hun kind op de voet kunnen volgen. Eén van de ouders/verzorgers is minimaal 50% van het totale aantal logopedische behandelingen aanwezig bij de behandeling van hun kind, bij de leeftijd tot 12 jaar. De logopedist zal altijd huiswerkopdrachten meegeven. Het is de bedoeling dat hier thuis mee geoefend wordt.

 
 

Naam