Wie hier werkt

Gonda Schipper – Hoogerwerf

Gonda volgde 10 jaar klassieke zanglessen en behaalde hiervoor tussentijds een diploma. Zij volgde tevens 10 jaar hobolessen zodat zij ervaring heeft op het gebied van ademing bij mensen die een blaasinstrument bespelen. Podiumervaring deed zij op in diverse opera’s en klassieke concerten waarin zij regelmatig solo’s voor haar rekening nam. Hierdoor ervoer zij dat de stem de allesbepalende factor is voor een juiste vertolking van je rol. De stem is de basis van de boodschap. Met de stem geeft men een signaal af aan de luisteraar.


Van belang is niet alleen een gezonde stem, maar ook een goede beheersing van adem-   en stemtechniek. Je werkt niet prettig wanneer je stem niet doet wat je wilt. Vanuit toenemende belangstelling voor de stem als bijzonder instrument besloot Gonda stemtherapeut te worden en volgde hiervoor de opleiding tot logopedist aan de Hogeschool Rotterdam. Om zich verder te bekwamen tot stemtherapeut volgde zij naast
de opleiding tot gespecialiseerde stemtherapeut aan de Hogeschool Utrecht, meerdere stemspecialisaties in de vorm van Post-HBO-cursussen. Zij is gecertificeerd stemtherapeut.

Gonda is sinds 01-01-2012 praktijkhouder van praktijk Stemsignalen – praktijk voor spreken en zingen. Zij heeft zich toegelegd op de diagnostiek en behandeling van kinderen en volwassenen met stem- uitspraak- en zangproblemen en verbindt daarin graag haar vak met haar hobby, zang.

Naast de spreek- en zangstemtraining begeleidt Gonda ook personen die stoornissen hebben in vloeiendheid bij spreken en mensen die een blaasinstrument bespelen en/of ademproblemen hebben. Zij levert maatwerk voor de cliënt door middel van verschillende soorten therapiebenaderingen.

Gonda is ook gespecialiseerd in het behandelen van cliënten met oro myofunctionele problemen en afwijkende mondgewoonten (zoals verkeerd slikken en open mondgedrag), door middel van Oro Myo FunctioneleTherapie (OMFT). 
OMFT is een therapie die gericht is op het herstellen van een verstoord evenwicht in het functioneren van de spieren in en om de mond (ontstaan door afwijkende mondgewoonten). De afwijkende mondgewoonten kunnen leiden tot afwijkende kaak-en/of gebitsstanden en een interdentale (tussentandse) spraak.

In ons hele lichaam is het van belang dat onze spieren goed met elkaar samenwerken. Onze bewegingen verlopen dan goed en alle delen van het lichaam blijven in de juiste positie. Dat geldt ook voor onze mond. Bij alle handelingen die we met onze mond verrichten, zoals bijvoorbeeld bij kauwen, slikken en praten, zijn veel spieren betrokken. De tong bestaat zelfs alleen uit spieren. Een verkeerd gebruik van deze spieren kan de stand van de tanden, ook na een orthodontische behandeling, beïnvloeden. Gonda is erin opgeleid om 'schadelijk' spiergebruik af en goede mondgewoontes aan te leren. Logopedie is dus nodig, wanneer de mondspieren verkeerd bewegen, om het gereguleerde gebit in de goede stand te houden.

 
 

Naam