Stemtherapie

Stemtherapie kan hulp bieden bij stemklachten, keelklachten, hoestklachten, ademklachten, slikklachten. Onderzoek (KNO) moet aantonen of de klacht een organische oorzaak heeft. De logopedist/stemtherapeut zal de stem nader onderzoeken. Stemtherapie is zinvol wanneer er (ook) sprake is van functionele oorzaken zoals overbelasting of verkeerd gebruik van de stem; te luid of te zacht spreken, spreken met geknepen stem of op te hoge toonhoogte spreken, een ongunstig adempatroon, ongunstige lichaamshouding, overmatige spanning in nek, hals en/of kaakgebied.

De klank en kwaliteit van de stem worden bepaald door verschillende factoren. Samen met de stemtherapeut kan gekeken worden welke factoren bij u van invloed zijn op uw stem. Deze factoren zijn in evenwicht bij een juiste stemgeving. U leert luisteren naar uw eigen stem en krijgt oefeningen waarmee u de klank en kwaliteit van uw stem kan beïnvloeden. De logopedist/stemtherapeut kan verschillende technieken aanleren of bestaande technieken verbeteren, waarbij gewerkt wordt aan een evenwichtige manier van stemgeven. Hierdoor zal uw stemgeving economischer gebeuren en minder belastend zijn. Zo leert u hoe u klachten vrij kan spreken en zingen.

In behandelin gen worden methodes gebruikt, op maat passend bij de cliënt, die werken vanuit het toelaten van ontspanning, waarbij de adem- en stemkoppeling door middel van logopedische technieken, eventueel gecombineerd met laryngeale manuele therapie (logopedische massage en manuele therapie van het strottenhoofd), u naar een zo goed mogelijk optimale stemkwaliteit brengt. Vanuit deze logopedische massage bestaat de mogelijkheid stroeve gewrichten en spieren rond strottenhoofd, hals, nek, schouders, rug en gezicht met teveel spanning los te maken, die van belang zijn voor een goede adem- en stemgeving. Het weefsel wordt als het ware voorbereid zodat uw natuurlijke adem- en stemmogelijkheden optimaal worden benut, met als gevolg een ontspannen manier van ademen en spreken. Het masseren, faciliteren (vergemakkelijken), rekken en strekken van overspannen, overbelaste spieren van en rond het strottenhoofd, hals, nek, schouders, rug en gezicht, brengt de spieren van spreken en zingen opnieuw in balans en kan de stem- of spraakklachten verminderen, of zelfs genezen. 

Kinesiotaping kan ook een onderdeel zijn van behandelingen. Kinesiotaping is ontwikkeld als een behandelmethodiek om gewricht- en spierweefsel te corrigeren, steun te geven aan spieren en gewrichten, pijn te dempen en oedeem te verwijderen. In veel fysiotherapeutische praktijken heeft de tapetechniek als ondersteunende maatregel al een een vaste plek binnen de behandelprotocollen verworven. Ook in de logopedische therapie blijkt Kinesiotaping een waardevolle aanvulling bij de behandeling van keelklachten, stemklachten, gespannen spieren (rondom larynx, kaken,schouders, buik en rug), pijnklachten, problemen met slikken, sinusholten enzovoort.
Zie onderstaande link of lees verder onder het hoofdstuk "Nieuws" van november 2017.
https://www.omft.info/news-posts/kinesiotaping-als-ondersteunende-techniek/

Beroepssprekers
Er zijn tientallen beroepen waarbij de stem het belangrijkste instrument is. Veel mensen werken meer met hun stem dan met hun handen. Zij zijn ware stematleten te noemen. Denk aan docenten, acteurs, zangers, telefonisten, verkopers, vertegenwoordigers, instructeurs. Voor alle beroepssprekers geldt dat bij een verkeerd of niet optimaal gebruik van de stem er klachten kunnen ontstaan. Voor hen is preventieve stemtraining aan te raden. Zo'n 15% van de beroepssprekers hebben frequent last met de stem. Eén op de drie leerkrachten is bijvoorbeeld ooit thuis gebleven voor stemklachten. Een kwart van de medewerkers van callcentra zou geregeld stemproblemen hebben.

Stemklachten komen vaker voor bij beroepssprekers: 55% van de beroepssprekers (o.a. leerkrachten), 40% bij de veelvuldig sprekende beroepsoefenaars (o.a. vertegenwoordigers) en 20% van de niet beroepssprekers kent een periode met stemproblemen. Tot die laatste groep horen zangers die uit hobby in koren of popbands zingen.

Zangers
Klachten bij het zingen kunnen ontstaan door een verkeerde zangtechniek of een verkeerde spreektechniek. In stemtherapie kan ook gewerkt worden aan de zangstem en zangtechniek, waardoor behandeling voor zangers een uitkomst kan zijn.

Signalen van stemproblemen

  • Klankveranderingen van de stem: heesheid, schorheid, overslaan van de stem
  • Stemvermoeidheid
  • Verminderde stemomvang (bijvoorbeeld geen hoge tonen meer kunnen maken)
  • Stemverlies
  • Pijn in de keel na spreken
  • Een branderig gevoel of een gevoel van een ‘brok in de keel’

Keelklachten bij intensief stemgebruik kunnen wijzen op een verkeerd gebruik van de stem. Zoek professionele hulp (huisarts, logopedist…):

  • Als de klachten na een paar dagen van beperkt stemgebruik niet verdwijnen
  • Als klachten van pijn en/of heesheid langer dan 3 weken aanwezig zijn
  • Als de klachten regelmatig terugkeren

Samenwerking
De gespecialiseerde zorg logopedie en stemtherapie is maatwerk, indien nodig aangevuld door deskundigheid van- en samenwerking met andere instanties. Vanuit praktijk Stemsignalen bestaat de ambitie tot nauwe samenwerking met o.a. huisartsen, orthodontisten, locale collega-logopedisten en stottertherapeuten, KNO-artsen, zangpedagogen, fysiotherapeuten en psychologen.

 
 

Naam